Grila de evaluare a nivelului de securitate

Pentru categoriile de unitati care au definite cerinte minimale în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012, cu exceptia infrastructurilor critice, evaluarea si cuantificarea gradului de risc asociat unitatii se fac prin determinarea unei valori numerice atasate obiectivului evaluat, sens in care se utilizeaza grila de evaluare corespunzatoare obiectului de activitate, dintre cele prevazute în  Instructiuni nr. 9 din 01.02.2013 ,anexele nr. 1-11 ,document  publicat in Monitorul Oficial  nr.164 din 27 martie 2013 Emitent : Ministerul  Afacerilor  Interne.

In cazul unitatilor pentru care nu au fost definite cerinte minimale specifice, analizele de risc la securitatea fizica se elaboreaza similar, prin aplicarea grilei de evaluare generale prevazute in anexa nr. 12.

grila de evaluare nivel securitate

flux grila de evaluare nivel securitate - criterii specifice