Analiza de Risc

ANALIZA DE RISC EFECTUATA IN MOD CORESPUNZATOR CREAZA SI PROTEJEAZA VALOAREA ORGANIZATIEI ASTFEL:

analiza-de-risc1

 • Analiza de risc la securitatea fizica constituie fundamentul adoptarii masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de  lege,  transpuse in planul de paza si proiectul sistemului de alarmare.
 • Evaluarea  riscurilor este o abordare rationala si ordonata, reprezentand o solutie  a identificarea problemelor de securitate prin determinarea probabilitatii de producere a riscurilor.
 • Poate fi si o metoda de estimare a pierderilor  asteptate in cazul aparitiei unui eveniment nedorit.

analiza-de-risc2

 

analiza-de-risc3Ca urmare se aleg :

 • masuri de securitate  :intarziere , descurajare , detectare , raspuns  de  urgenta , interventie, , raspuns de restaurare , proceduri;

 

 • mijloace de aplicare : stabilire  zone  functionale , subsisteme de  detectare si alarmare la efractie, subsisteme de  control al accesului,  subsisteme de  televiziune cu circuit inchis,elemente certificate  de protectie mecanofizica , dispozitive de paza,monitorizare si  interventie etc.

 

Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, în mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Procesul de efectuare a analizei de risc incepe  dupa semnarea  unui angajament de confidentialitate cu beneficiarul si dupa  semnarea contractului de prestari de servicii dintre beneficiar si prestator.

 

 analiza-de-risc4

EFECTUAREA ANALIZEI DE RISC IMPLICĂ PARCURGEREA URMĂTOARELOR ETAPE:

 • definirea parametrilor interni şi externi care generează şi/sau modifică riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor şi cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
 • analizarea riscurilor la securitatea fizica;
 • estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
 • intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.

Documentaţia se înregistrează la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite.

Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii:

 • cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza  si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 •  in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 •  in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcţionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

 

Amenintarile la adresa securitatii fizice a unitatilor, care pun in pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanaa bunurilor sau a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate.