Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Anexa 1

Politica de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL  – Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 32862/04.09.2014

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR)privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal S.C. PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL  S.R.L are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra  ori o altă persoană.

Scopul colectarii datelor este:
– desfasurare cursuri/traininguri, in calitate de furnizor autorizat de cursuri de formare profesionala

În general,  SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL  Prelucreaza Date cu caracter personal în urmatoarele situatii:

(i) atunci când o Persoana vizata:

(a) transmite SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL orice formular, document, ori informatie cu privire la interactiunile si/sau tranzactiile sale cu PROFESIONAL SECURITY DIVISION ; sau

(b) foloseste sau achizitioneaza produsele PROFESIONAL SECURITY DIVISION ; sau

 (c) încheie un contract (inclusiv de munca) cu PROFESIONAL SECURITY DIVISION ;

(ii) atunci când o Persoana vizata interactioneaza cu personalul PROFESIONAL SECURITY DIVISION , incluzând responsabilii pentru relatiile cu clientii, responsabilii cu consultanta tehnica sau alti reprezentanti, de exemplu, prin telefon, scrisori, fax, întâlniri în persoana sau email;

(iii) atunci când imagini cu o Persoana vizata sunt surprinse de SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL prin camerele de supraveghere în timp ce Persoana vizata se afla în incinta locatiilor PROFESIONAL SECURITY DIVISION ;

(iv) daca este aplicabil, atunci când o Persoana vizata solicita sa fie contactata de PROFESIONAL SECURITY DIVISION , sa fie inclusa într-un email sau alte liste cu date de corespondenta, ori atunci când Persoana vizata raspunde la solicitarea PROFESIONAL SECURITY DIVISION pentru furnizarea de Date cu caracter personal suplimentare;

(v) atunci când o Persoana vizata interactioneaza cu SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL prin intermediul platformelor online;

(vi) atunci când SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL actioneaza în vederea prevenirii sau investigarii unei suspiciuni de frauda, activitati ilegale, omisiuni sau a unui comportament necorespunzator referitor la relatia unei Persoane  vizate cu PROFESIONAL SECURITY DIVISION ;

(vii) atunci când PROFESIONAL SECURITY DIVISION S.R.L. respectă ori acţionează conform unei solicitări a oricărei autorităţi sau instituții publice competente sau când răspunde solicitărilor de informații din partea acestora;

(viii) atunci când  PROFESIONAL SECURITY DIVISION S.R.L. efectuează raportarea fiscală, financiară, de reglementare, de management, de gestionare a riscurilor (inclusiv monitorizarea expunerii la risc) şi de audit;

(ix) atunci când  PROFESIONAL SECURITY DIVISION S.R.L. caută informaţii despre o Persoană vizată sau primeşte Datele cu caracter personal ale Persoanei vizate de la un terț (de exemplu, de la parteneri de afaceri, de la angajatorul actual al Persoanei vizate sau de la autorităţi publice) și utilizează aceste date în legătură cu relaţia Persoanei vizate cu   PROFESIONAL SECURITY DIVISION S.R.L.;

(x) atunci când o Persoană vizată trimite Datele sale cu caracter personal ori Datele cu caracter personal ale unei terțe persoane (de exemplu, informații despre membrii familiei sale și/sau angajați etc.) către PROFESIONAL SECURITY DIVISION S.R.L., indiferent de motiv.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare participarii dumneavoastra la cursurile/trainingurile pe care le organizam in calitate de furnizor autorizat de cursuri de formare profesionala. Refuzul dumneavoastra determină imposibilitatea ca dumneavoastra sa participati la cursurile/trainingurile pe care le organizam.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL si autoritatile publice. (ex. ANC  – Autoritatea Natională pentru Calificari).

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de portabilitate a datelor  ,dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vă adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitați stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa,folosind orice modalitate de contact din cele comunicate la sectiunea „Contact” datata si semnata la S.C. PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL care va va da un număr de inregistrare. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  Dvs .nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor( inclusiv crearea de profiluri).

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL  nu vor fi transferate în alte state.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

      Informatii despre cookies

În calitate de client AdWords, utilizam Urmărirea conversiilor Google. Acesta este un serviciu al companiei Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). Google AdWords este folosit pentru a afișa pagini ale calificare-specializare.ro pe Google în spațiul publicitar. Dacă accesați site-ul nostru prin intermediul unui anunț Google, Google Adwords seteaza un cookie pe dispozitivul dvs. final („cookie de conversie”). Acest cookie expiră după 30 de zile. Nu este utilizat pentru identificarea personală. În cazul în care cookie-ul nu a expirat atunci când vizitați anumite pagini, noi și Google putem vedea că cineva a dat clic pe anunț și a fost trimis la pagina noastră. Fiecare client AdWords primește un cookie diferit. Prin urmare, cookie-urile nu pot fi urmărite prin site-urile web ale clienților AdWords. Informațiile colectate de cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienții AdWords văd numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină cu o etichetă de urmărire a conversiilor.Cu toate acestea, nu veți primi nicio informație care ar putea identifica personal utilizatorii. Dacă nu doriți să participați la procesul de urmărire, puteți, de asemenea, să respingeți setarea unui cookie necesar in acest scop – de exemplu, utilizând o setare a browserului care în general dezactivează setarea automată a cookie-urilor. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile pentru urmărirea conversiilor, setând browserul să blocheze cookie-urile din domeniul”googleadservices.com”.

Datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar ,iar atunci când este necesar, actualizate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

 Datele cu caracter personal vor fi pastrate într-o forma care sa permita identificarea Persoanelor vizate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care Datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-o modalitate care sa le asigure protectia împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale precum si împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarii .i prin folosirea unor masuri tehnice, organizatorice si de securitate corespunzatoare.

Activitatea societatii noastre se desfasoara in imobil  dotat cu sistem de detectie a efractiei si de supraveghere video, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.

Va multumim !

SC PROFESIONAL SECURITY DIVISION SRL

Observatie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.